AISI 304 PASLANMAZ ÇELİĞİN NOKTA DİRENÇ KAYNAĞI YÖNTEMİ İLE İZSİZ KAYNAK PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI

ÖZET

Bu çalışmada, AISI 304 paslanmaz çeliğinin nokta direnç kaynağı kullanılarak bağlanması işleminde parametreler incelenmiştir. En uygun süreç parametrelerin seçilmesi ile kaynak bağı sonrasında yüzeyde en az iz kalması amaçlanmıştır. Kaynak sonrası oluşan çekirdek bölgesi görüntü işleme teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Nokta kaynağının dayanımı da çekme testi yardımıyla kontrol edilmiş ve sonuçlar uzman bir kaynakçının sübjektif değerlendirmesi ile de doğrulanmıştır. İmalat sonrası ek işçilik gerektirmeden estetik kaynak bağlarının gerçekleştirilmesi için bu yaklaşım sonuçlarının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: paslanmaz çelik, nokta direnç kaynağı, izsiz kaynak

Mactera

ABSTRACT

In this study, the process parameters of the AISI 304 stainless steel with the spot resistance welding were investigated. By choosing the most suitable process parameters, it is aimed to keep the minimum traces on the surface after spot welding operation. The core region after welding was analyzed using image processing techniques. The strength of the spot was also checked with a tensile test and the results were verified by a subjective expert evaluation. It is thought that the results of this approach will be beneficial for the realization of aesthetic welding without requiring additional processing after welding.

Key Words: Stainless steel, spot resistance welding, esthetical welding

1. GİRİŞ

Nokta direnç kaynağı özellikle otomotiv ve beyaz eşya sektörü başta olmak üzere pek çok sektörde başlıca imalat yöntemlerindendir. Direnç kaynağı, üretim hızı yüksek bir kaynak yöntemi olup, seri üretim yapılan işletmelerde özellikle tercih edilmektedir. Bununla birlikte, ilave birleştirme malzemesi gerektirmemesi, kaynak kalitesinin bir operatörden ziyade makinenin tutarlılığına ve ekipmanlarına bağlı olması ve üretim maliyetinin düşük olması gibi faktörler direnç kaynağının tercih edilmesinde etkilidir. Kaynaklı imalat yöntemlerinde öncelikle sorgulanan özellik kaynağın yapısal karakteristikleri olup, statik ve dinamik yüklemelerde mekanik ve yorulma dayanımının iyi olması beklenmektedir. Bunun yanında korozyon direnci, sızdırmazlık ve estetik özellikleri de ön plana çıkmaktadır. [1]

Direnç nokta kaynağı yöntemi ile birleştirilen iki sac malzeme için öncelik kaynağın mukavemetidir. Bununla birlikte iyi bir kaynak hem tasarımcının belirlediği yük aralıklarına dayanıklı olmalı hem de görsel açıdan iyi olmalıdır. Direnç nokta kaynağı ile imal edilen parçalarda elektrik akımının geçmesiyle oluşan yüksek ısının ve baskı kuvvetinin etkisiyle çekirdek ve etrafında kaynak izi oluşmaktadır. Fakat bu izler ürünün görünür yüzeylerinde istenilen bir özellik değildir. Bu sebeple kaynak işlemi sonrasında izin temizlenebilmesi için ek proseslere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projenin amacı kaynak mukavemetinin iyi olduğu aralıkta, imalatı kaynak izi olmadan yapabilecek parametreleri tespit etmektir. Direnç kaynağı ile imalat yöntemine birden çok değişkenin etkisi vardır. Kaynak makinesi girdileri ve çıktılarını etkileyen değişkenlerin dışında yönteme etki eden diğer girdiler ise aşağıdaki gibidir. [2]


Kadir ÇAVDAR, Hüseyin YAŞAR, Umut Onur ŞAHİN
Uludağ Üniversitesi, Müh. Fak. Makine Müh. Böl. Nilüfer/Bursa
TMMOB Makine Müh. Odası Bursa Şubesi Uygulamalı Eğitim Merkezi Nilüfer/Bursa
Mactera Birleştirme Teknolojileri, Kudem Makine A.Ş. NOSAB Erguvan Cad. No:4/E Nilüfer/Bursa

Haberin Kaynağı: docplayer.biz.tr