Direnç Kaynak Makinelerinde Veri Toplama Sistemleri Ve Dijital Dönüşüm Uygulamaları

Veri Toplama ve Dijital Dönüşüm

Üretim aşamasında gerçek zamanlı verilerin toplanması, hata ile karşılaşıldığında müdahale edilmesi ya da toplanan verilerin yorumlanması yaşanabilecek olası hataların önlenmesinde son derece etkilidir. Nesnelerin interneti, öğrenen makineler, yapay zeka gibi kavramların hepsinin temelinde ise veri toplama vardır. Verilerin ağ yapıları aracılığıyla toplandığı ve ayrıştırılmış verilerden oluşan analizlerin makineler arasında paylaşıldığı sistemlere Nesnelerin İnterneti (IoT) adı verilmektedir. Verilerin toplanması, IoT aracılığıyla kurulan ağ sistemlerinde yapay zeka algoritmalarıyla doğrudan karar verilerek başta üretim olmak üzere süreçlerin yönetilmesi ise Akıllı Fabrika kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu süreci, dijital dönüşümün evrim aşamaları olarak kabul edersek veri toplamanın önemini daha iyi vurgulamış oluruz.

Ülkemizde birçok orta ve küçük ölçekli işletme üretimlerini esnek bir şekilde yönetme ihtiyacındadır. Farklı müşterilerden gelen taleplerin hızlı, doğru ve zamanında üretilerek sevk edilmesi son derece önemlidir. Üretimin hızlanması, stok ve bakım yönetiminin neredeyse kusursuz hale getirilerek plansız duruşların azalması ve esnek üretim yönetimine uyum dijitalleşmeyle birlikte daha kolay yönetilebilir hale gelmiştir.

Direnç Kaynak Makinelerde Veri Toplama ve Dijital Dönüşüm Uygulamaları

Elektrik Direnç Kaynağı, Joule yasasında Q=I2.r.t ifade edilen üç temel parametreye dayanmaktadır. Joule yasasındaki parametrelerin direnç kaynağındaki etkisi temel olarak; elektrotlar arasında uygun baskı kuvveti ile sıkıştırılan iş parçalarından uygun sürede geçen uygun elektrik akımına karşı, iş parçasının gösterdiği direnç nedeni ile oluşan ısı ile birleşmenin meydana gelmesi şeklinde ifade edilebilir. Doğru bir kaynak işleminde temel olarak kaynak akımı, basınç altındaki kaynak kuvveti ve kaynak zamanı gibi üç temel parametreyi her zaman kontrol altında tutmak önemlidir. Bu temel parametrelerin yanı sıra kaynak makinesi özelinde soğutma suyu sıcaklığı ve debisi, parça bileşenlerinin doğruluğu (geometri, varlık/yokluk, vb.) makine üzerindeki gerilimlere bağlı esnemeler gibi diğer unsurlar da kaynak uygunluğuna doğrudan etki etmektedir.

Yukarıda belirtilen parametrelerin eş zamanlı olarak farklı makinelerden toplanması yorumlanarak gerekli bilgilerin ilgili birimlere gönderilmesi kaynak prosesinin sağlıklı ve güvenilir yürütülmesi açısından son derece önemlidir. Belirli marka kaynak ünitelerinin kendi yazılımları içerisinde bu özellikleri barındırdığı bilinmektedir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi küçük ve orta ölçekli işletmelerde değişik sayı, model ve teknolojide farklı makineler bulunmaktadır. Bütün bu makinelerden aynı verilerin eş zamanlı olarak çekilerek tek bir veri tabanında toplanması buradaki temel problemdir.

Dolayısıyla bu işlemi gerçekleştirebilmek için tüm makinelerden aynı kaynak prosesine uygun veriyi çekecek ve makineye tanımlanan parametreler dışında hatalı olarak gerçekleşen bir işlemde makineyi hataya geçirecek harici bir kontrol ünitesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Uygulama Örneği

Farklı kaynak kontrol ünitelerinden kaynak parametrelerini çekerek olması gerekenle gerçekleşen parametreleri karşılaştıran ve uygunsuzluk durumunda sistemi hataya geçirerek yanlış kaynak olmasını önleyen Dengensha WS-80 adlı cihazın her bir kaynak makinesine entegrasyonu sağlanır. Daha sonra bu üniteler bir Nport aracılığıyla IP adresleri üzerinden veritabanı programının (WDC) çalıştığı bir server a bağlanır.

Bu sayede makine marka ve modeli ne olursa olsun bütün makinelerden eş zamanlı olarak veriler toplanabilmektedir. her bir makinede gerçekleşen punta/projeksiyon işleminin tarih, saat, zaman ve tanımlanan diğer kaynak parametreleri WDC adlı veritabanı programına eş zamanlı olarak kaydedilerek izlenilebilirlik sağlanmış olmaktadır.


Umut Onur ŞAHİN